Kizoku Kara Shomin ni Natta no de, Konyaku wo Kaishou Saremashita! (貴族から庶民になったので、婚約を解消されました!) v1-6 (ONGOING)

i421161


Associated Names
Kizoku Kara Shomin ni Nattanode, Konyaku o Kaishou Saremashita!
Since I Became a Commoner, My Engagement Was Broken!
When I Became a Commoner, They Broke Off Our Engagement!
从贵族变成平民、还被解除婚约!
貴族から庶民になったので、婚約を解消されました!

Author/Artist

Rapidgator
Kizoku_Kara_Shomin_ni_Natta_v01-02.rar
Kizoku_Kara_Shomin_ni_Natta_v01-03s.rar
Kizoku_Kara_Shomin_ni_Natta_v04-05.rar
Kizoku_Kara_Shomin_ni_Natta_v06.rar

Leave a Reply